Chłodnictwo

Instalujemy najnowszą aparaturę, wykonując przy tym cały osprzęt, indywidualnie przystosowując ją do pomieszczenia.

 

Celem chłodnictwa jest obniżanie i utrzymanie temperatury określonego środowiska poniżej temperatury jego otoczenia. W celu uzyskania niższych temperatur od temperatury otoczenia konieczne jest wytworzenie ośrodka o temperaturze niższej od temperatury wymaganej od środowiska. Stworzenie takiego medium jest zadaniem chłodnictwa. 

 

Zajmujemy się montażem układów chłodniczych do zastosowań takich jak wytwornice wody lodowej w układach klimatyzacyjnych, wytwornice wody lodowej w układach chłodzenia procesów technologicznych. Wykonujemy również komory chłodnicze i mroźnicze z urządzeniami chłodniczymi.  

Obowiązujące standardy  Europejskie  w  łańcuchu  chłodniczym celem zapewnienia higieny i dobrej jakości żywności wymuszają na producentach urządzeń chłodniczych  najwyższą jakość tychże urządzeń oraz profesjonalnej obsługi serwisowej.

 

Aby  realizować zamówienia naszych klientów zgodnie z obowiązującymi normami starannie dobieramy producentów gotowych urządzeń i podzespołów do realizacji inwestycji.